Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ayar.php on line 15 Rüyada Kılıç görmek

Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Notice: Undefined variable: index in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ruyadetay.php on line 55 İndexi


A - B - C - Ç - D - E - F - G - Ğ - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Kılıç

       Rüyada kılıç görmek , çocuk ve sultandır. Kılıç kabzasının başındaki gümüş ve kılıcın namlusu, çocuktur.
       Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilâyete vali olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, valiliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder. Eğer kılıcının askısını kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledüir.
       Rüyada görülen kılıç, askısı iyi bir memuriyettir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiğini, görse, erkek bir çocuğa nâil olmasma delâlet eder.
       Bir kimse hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Hanımı kendisine kını içinde bir kılıç verse, o kimse hanımından erkek bir çocuğa nâil olur.
       Bir kimse rüyada, demir, bakır, kalay ve ağaçtan dört kılıç taktığım görse, dört tane erkek çocuğunun olmasına, demir kılıç, onlardan birinin şecaatli, cesur ve bahadır olmasına, bakır kılıç onlardan birisinin zengin ve nzıklı olmasına, kalay kılıç, onlardan birisinin kadın ahlâklı namerd birisi olmasma ve ağaç kılıç da onlardan birisinin münafık olmasma delâlet eder.
       Rüyada kılıcını kınından çekip çıkarsa, halbuki kılıcının demiri kirli ve paslı olsa, o kimsenin hanımı erkek bir çocuk doğurursa, o çocuk çirkin olur. Kılıcı kınının içinde kırılsa, o kimsenin çocuğu anası kamında ölür. Kılıcım kınından çıkardığını görse, halbuki o kimsenin hanımı hamile olsa, o kimsenin insana söylemek için hazırladığı söze delâlet eder.
       Kılıç, keskin, rafi ve berrak olsa, o kimsenin söyleyeceği söz haktır. Ve o sözde tatlılık da vardır. Kılıç berrak ve temiz olmayıp kirli ve paslı olsa, onun söyleyeceği söz bâtıldır ve onda tatlılık yoktur. Eğer küıç ağır olsa, o kimse takat getirilemeyecek ağır bir söz söyler.
       Kılıcı gedikli olsa, o kimsenin arzusunu söyleyemeyecek bir durumda lisanının bozukluğuna delâlet eder. Elinde kınından çıkarılmış bir kılıç olduğunu ve kendisinin de bir dâvâ ve düşmanlığı olsa,' haklılığına delâlet eder.
       Yerde olan bir kılıca elini uzatarak aldığını görse, hakkı aradığına ve onu bulacağına delâlet eder.
       Bir kimse kendisine bir kılıç verildiğini görse, zevceye delâlet eder. Zira Lokman (A.S.), «Kadın küıç gibidir. Görmez misin görünüşü ne güzel ve eseri ne çirkindir» buyurmuştur.
       Bir kimse iki veya üç kılıç taktığmı onların kırılıp yere düştüğünü görse, o kimse hanımını üç talakla boşar.
       Bir kimse kılıcım sıyırdığını görse, o kimsenin halktan şahid isteyeceğine ve halk tarafından da lehine şahitlik yapılacağına delâlet eder.
       Bir kimse rüyada kendisini Müslüman şehrinde sağa ve sola kılıç sallayarak saldırdığını ve vurduğunu görse, o kimsenin helâl olmayan şeyleri konuşmasına ve rastgele meşrû olmayan şeylere dil uzatmasına ve sarkıntüıkta bulunmasına delâlet eder.
       Rüyada bir tarafa konulmuş kılıç görmek, çok harpçi bir adama delâlet eder. Bir kimsenin rüyaca alıcının kınının kırıldığını görmesi o kimsenin hanımının vefat etmesine delâlet eder.
       Bir kimse küıçsız km taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır. Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder Bazı. tâbirciler, onun teyzesi veya anası ölür, dediler. Kılıcının namlusunun kırıldığını görse, tâbir hizmetçisine döner.
       Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, eğer hatiplikle bir ilgisi varsa, fesahat ve belagatına, çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına delâlet eder. Bazı tâbirciler, kılıç, rüya hırs ve gazasına, işlerinin çetinliğine delâlet eder, dediler.
       Kılıç yuttuğunu gören kimse, düşmanının malmı yer. Kılıcın kendisini yuttuğunu göçse, o kimseyi yılan sokar. Kılıç fitneye, kını da kadına delâlet eder.
       Rüyada kılıcın kını kırılsa ve kılıç sağlam kalsa, rüya sahibinin hamile olan hanımının ölmesine ve çocuğunun sağ olarak kurtulmasına delâlet eder.
       Kılıç kırılsa kını sağlam kalsa, zevcesinin kurtulup karnındaki çocuğun ölmesine delâlet eder. Kılıç kınıyla beraber kırılsa, rüya sahibinin hanımı çocuğu ile beraber ölür.
       Kılıç ve bıçakla kınları, ayakkabı ile kalıbı gibi her şeyin kını, erkek ve hanımı ile tâbir edilir.
       Bir kimse kılıcıyla bir insanı dövdüğünü görse, o kimse lisaniyle o insana musallat olur.
       Rüyada kılıçta görülen gedik, söz ve cevapta acizliktir. Bekâr kimsenin rüyada kılıcını kımna koyması, evlenmesine delâlet eder.
       Elinde camdan bir kılıç olduğunu gören kimsenin hanımı hamile ise, uzun ömürlü olmayan bir çocuk doğurur.
       Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir.
       Kılıcının körlenip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna delâlet eder.
       Bir kimse rüyada birisinin kendisine kılıç çektiğini görse, eğer o adam mâlûm bir adamsa, o adam kendisine söylemek için bir söz hazırlar. Eğer o kimseye kılıçla vursa ve ondan kan çıkmasa, vuranın ona söyleyeceği söz haktır.
       Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir. Kılıç keserse, vuran vurulana galip gelir. Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, halbuki kan çıksa vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallat olur.
       Bir kimse kılıçlarına benzemeyen büyük bir kılıç görse, fitnenin çıkmasına, elindeki kılıç havaya batsa yahut göğe çıksa veya elinden denize atsa, fitnenin sönmesine delâlet eder.© 2010 Copyright - Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kullanmak, Yayınlamak ve Çoğaltmak Yasaktır.