Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri İndexi


A - B - C - Ç - D - E - F - G - Ğ - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Atmak

       Bir kimsenin rüyada mancınıkla bir şey attığın? görmesi, zulm ve hiledir. Bazan bu rüya, ulemâya iftira etmeye ve onları rezil etmeye yahut namuslu kadınlara iftira ederek onları ta'n etmeye delâlet eder. Bazan da mancınık görmek, mancınığın kurulmuş olduğu yere bir fitnenin gelmesine delâlet eder.
       Rüyada ok atmak, ıra ve namus hakkında bir garazdan dolayı söz söylemeye, bazan da elçi ve vekil vasıtasıyle bir işin yerine getirilme¬sine delâlet eder. Atılan oklar demir olursa, gönderilen elçi ve vekilin iyi birer insan olduklarına ve maksadın hâsıl olmasına delâlet eder. Eğer oklarda demir yok-a talep ettiği şeyde ümitsiz olur.
       Rüyada iki grup insanların birbirlerine ok attıklarını görse, bunlardan isabet ettirenlerin düşmanlıklarında hak üzere olduklarına, isabet ettirmiyenlerin ise, düşmanlıklarmda haksız ve bâtıl olduklarına delâlet eder. Rüyada halka ok attığım gören kimse onlar hakkında kötü ve yaramaz söz söyler.
       Bir kimse rüyada ok attığım fakat hedefe isabet ettiremediğini görse, o kimsenin lisanının pis olup, halkın ırz ve namusuna dair kötü söz söylemesine delâlet eder. Bir hedefe ok atıp isabet ettiğini gören kimse arzu ettiği ve meydana gelmesi için mektup yahut elçi gönderdiği bir hususta muradına nail olur.
       Bir kimse rüyada bir insana ok atsa ve ona isabet ettiremese, o insan hakkında bâtıl söz söyler ve ona haksız yere bir şey isnad eder. Eğer attığı oku isabet ettirirse, onun hakkında söylediği sözün hak olduğuna delâlet eder. Üzerinde yeni ve beyaz elbise olduğu halde bir dağın tepesinde doğu ve batı taraflarına ok attığını gören kimse
       eğer ehilse mülk ve saltanata nail olur. Rüyada küçük ve yuvarlak taş atmak recm'e delâlet eder. Bazı tabirciler hazer halinde bir kimseye rüyada taş atmak, o kimse hakkında iftira ve bühtana delâlet eder, dediler.
       Rüyada karada av avlamak için taş atmak kazanç ve ganimettir. Bir kimse rüyada kendisine ok atüdığını ve kanının aktığım görse, büyük bir adamdan menfaate nail olur. Bir kimsenin rüyada kalbine ok isabet ettiğini görmesi, güzel bir delikanlı yahut güzel bir cariye tarafından göz ucuyla bir an bakışa delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendisini düşman kalelerinden birisine mancınık ile taş attığmı görmesi, söyleyeceği hak söz yahut sıdkiyle Allah Teâlâ Hazretleri'ne yapacağı duadır.
© 2010 Copyright - Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kullanmak, Yayınlamak ve Çoğaltmak Yasaktır.