Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ayar.php on line 15 Rüyada Cima Etmek görmek

Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Notice: Undefined variable: index in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ruyadetay.php on line 55 İndexi


A - B - C - Ç - D - E - F - G - Ğ - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Cima Etmek

       Rüyada cima etmek büyük bir rütbeye delâlet eder.
       Rüyada görülen cimada meni görülse ve uyandığında üzerine guslün farz olduğunu görse, bu rüya bâtıl bir rüya olduğundan tâbir edilmez. Çünkü bu hal ihtilâm halidir.
       Düşmanı ile cima ettiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Dostlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, onlara iyilik eder.
       Bazı tâbirciler bir kimse rüyada bir adamla cima ederse, o kimse o adamla habersiz olarak bir yerde toplanırlar. Tanımadığı bir adamla cima ettiğini gören kimse, malca israf eder. Cima, borcu öde¬meye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına delâlet eder.
       Bir kuşla cima ettiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Eğer kuşu tanırsa, o kimse, görmediği bir kimse ile muamelede bulunur. Rüyada hayvanla cima eden kimse, arzusunun fevkinde bir hayra nâil olur.
       Rüyada cima etmek istediği bir kadının erkek olduğunu gören kimse, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücude gelmez. Rüyayı gören halktan birisi ise, dünyalığı güçleşir.
       Çıplak bir kadmla cima ettiğini gören kimse, üzüntü keder ve sıkıntıdan kurtulur.
       Yırtıcı bir hayvanla cima ettiğini gören kimse, ne şekilde olursa olsun düşmanına zafer bulur.
       Rüyada dişi bir aslanla cima ettiğini gören kimse, büyük sıkın tüardan kurtularak zafere erişir ve işi yükselerek halk arasında heybetli ve kendisinden iyilik ümit edilen bir kimse olur.
       Rüyada bir hayvanın kendisini cima ettiğini gören kimseye, hayır isabet eder. Bir kimse rüyada aslan ve yırtıcı hayvanların, kendisini cima ettiğini görse, o kimse düşmanından hoşlanmadığı bir şey görür.
       Rüyada küçük bir kızla cima ettiğini gören kimse, bâkire bir cariyenin bekâretini giderir.
       Kaplanla cima ettiğini gören kimse, zalim bir kavimden bir kadına musallat olur.
       Rüyada oyluklarının birisiyle diğerini cima ettiğini gören kimse, akrabasından kendisine nikâh düşen bir kadmla evlenir.
       Zina eden bir kadınla cima ettiğini gören kimseye, haram bir mal isabet eder. Hanımıyla cima ettiğini gören kimse, san'atında ken¬disine hile eden birisine zafer bulur.
       Cennet kadınlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, o kadının güzelliği nisbetinde dini emirlere nâil olur.
       Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, sevinç ve ferahlıkla dini bahislerden hayırlı bir şey duyar. Ve gizli olarak hayırlı bir amel yapar. Eğer o huri açıksa yapacağı hayırda zekât ve cihad gibi açık olur.
© 2010 Copyright - Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kullanmak, Yayınlamak ve Çoğaltmak Yasaktır.