Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ayar.php on line 15 Rüyada Kapı görmek

Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Notice: Undefined variable: index in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ruyadetay.php on line 55 İndexi


A - B - C - Ç - D - E - F - G - Ğ - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Kapı

       Rüyada kapı görmek , o evin işlerini yürütenine delâlet eder. Bundan dolayı ev kapısında bir fenalığın meydana geldiğini görse, bu fenalık ev sahibine aittir. Açık kapılar rızık kapılarıdır.
       Evlerin kapıları kadınlara aittir. Kilitli kapılar bekâr kızlara, açık kapılar ise dul kadınlara delâlet eder.
       Demir bir kapıyı kilitlediğini gören, evin sağlamlığı ve kapının telılikeliliği ve ehline faydası nisbetinde bekâr bir kızla evlenmesine delâlet eder.
       Evin kapısının değiştiğini görmek, ev sahibinin halinin değişmesi ile tâbir edilir.
       Evin kapısının düştüğünü yahut dışarı çıkarıldığını, veya yanmış ya da kırılmış olarak görmek, evin idarecisi için bir musibettir. Yerinden çıkarıldıktan veya onda bir değişiklik olduktan sonra yine kilitli olarak görmek ev sahibinin bekasına delâlet eder.
       Ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, ev halkı hakkında büyük bir musibete delâlet eder.
       Kapının ortasında küçük bir kapının daha olduğunu görmek çirkindir. Yakında o evde hanımı hakkında bir lıiyanet vukubulur. Evinin kapısının çirkin olmayarak büyüyüp genişlediğini ve kuvvetli olduğunu görmek, o evin idarecisinin halinin güzel olmasına delâlet eder.
       Yırtıcı hayvanlardan birinin, üzerine sıçradığını gören kimsenin hanımının peşine fâsık kimselerin düşmelerine delâlet eder.
       Evinin kapısını arayıp bulamadığını görse, dünya işlerinde hayrete düşer.
       Bir kapıdan içeri girdiğini görse, eğer düşmanlığı varsa, o kimsenin düşmanlıkta galip olmasına delâlet eder.
       Bir kimse rüyada bilinen veya bilinmeyen yerlerden kapıların açıldığını görse, o kapılar haddini tecavüz etmemiş ise o kimse için dünya kapılan açılır ve talihi doğar. Kapılar haddinden fazla açılmış ise o, evin muattal ve harab olmasıdır.
       Eğer kapıların yola açılmış olduğu görülürse, o kimsenin nail olduğu dünyalıktan ister hakkı olsun ister olmasın garipler ve umum insanlar için hisse çıkarılır. Kapı evin içine açılıyorşa, nail olacağı dünyalık başkaları için olmayıp sadece ev halkı içindir.
       Kendisini açık bir evin kapısı üzerinden girdiğini görse, ev sahibinin hanımı ve ailesi üzerine dahil olur. Kapışım normal kapılardan daha fazla genişlediğini görse bir kavmin kendisinden izinsiz evine gireceğine alâmettir.
       Bazen kapısının yerinden ayrıldığını görmesi, ev halkı için ahlâk ve tabiatının değişmesine ve evvelce bulunduğu durumun hilâfına hareket etmesine delâlet eder.
       Dar bir kapıdan genişliğe çıktığını gören kimse, geçim sıkıntısından kurtulup gam ve korkulardan emin olur.
       Evinin iki kapısı olduğunu görenin hanımı, fesad çıkarıcı bir kadındır.
       Evinin kapısının tersine açıldığını görse, bu rüya sultan tarafından meydana çıkacak meşakkate, veya harab edilmek suretiyle o evin işlemez hale getirilmesine delâlet eder.
       Kapının halkası, bekçi, elçi ve korkutucu mesabesindedir.
       Kapısının iki halkası olduğunu görenin iki kişiye borcu vardır.
       Halkayı kestiğini görse bid'ata düşşr.
       Kapıların yandığım görse, erkeğin hanımının ölmesine, geçim ve tedbirinin haline uygun ve müsaid olmayışına delâlet eder.
       Şehrin kapıları, din ve dünya işleriyle ilgilenen şehrin melikine, bina kapısı ise, binayı yapana veya evin ihtiyaçlara gidermeyi üzerine alan kimseye delâlet eder.
       Ev kapısı ise, orada oturana, mal, köle, cariye, zevce gibi orada sarınıp muhafaza edilen şeyler üzerine delâlet eder.
       Bilinmeyen bir kapıdan içeri girmek, düşmana galip ve muzaffer olmaktır.
       Bazen meçhul kapılar, ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, rüyayı girenin hayır ve şer kapılarının açılmasına delâlet eder. Kapılardan çıkmak, zikrettiğimiz gibi ayrılıktır. Çıktığı kapı güzelse, hayr ile ayrılığa, çıktığı kapı yıkılmış veya dar ise, şerden çıkıp nefsi için kurtuluşu istemesine delâlettir. Bazen da kapı, ölüme delâlet eder.
       Kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara tesadüf etse âhiretinin güzel olmasına delâlet eder. Zulmet, pis hayvan leşi ve ateşle karşılaşsa âhirette azap içerisinde olacağına delâlet eder.
       Rüyada kapının açılması işlerin kolaylığma; kapanması, sıkıntı,. geçim darlığı ve sebeplerin geçersizliğine delâlet eder. Bunlarm hepsi de âkibetin güzel olmasına delâlet eder.
       Kapının göğe açılması, duanın kabul olması ve günah istemekten kaçınmaya; birçok kapıların göğe açılması ise uzun azab ve intikama ve sıkıntılara işarettir.
       Eğer yağmur yağmıyorsa yağmurun yağmasına, kuraklıktan kuruyan yerlerin hayat bulmasına delâlet eder.
       Rüyada, binada ihdas edilen sır kapısı, rüyayı görenin hayır ve şerden bulunduğu hale delâlet eder. Sır kapısı örtülü ve yapısı güzelse, rüya sahibi sırrını gizlemekle muradına erişir. Eğer sır kapısından içeride olanlar görünürse, sırrını izhar ederek halinin ortaya çıkmasına delâlet eder. Bazen sır kapısı, izzete, yüceliğe, cariyeye ve erkek çocuğa delâlet eder. Bazen da gizlice sadaka vermeye, Allah ile kendi arasında olan muamelelerin güzelliğine delâlet eder.
       Evinin kapısının yeni olduğunu veya marangozun onu düzelttiğini görse sıhhat ve afiyetle müjdelenir.
       Kapısını kapatmak istediğini, fakat kapatamadığım gören kimse hanımı tarafından meydana gelecek bir güçlükle karşılaşır.>
       Bir kimse, rüyada, bir kavim üzerine bir kapıdan girdiğini görse, o kimse düşmanları üzerine galip ve muzaffer ve düşmanlarının delil ve hüccetleri zail ve batıl olur.
       Bir kimse kapışım çıkarılmış ve onun üzerine başka bir ka,pı konulmuş olarak görse evini satar.
       Bir eve girip kapısını kırdığını görse, o kimse mâsiyet ve günahtan kendisini korur.
       İki halkasiyle beraber kapı, borcu için kendisini arayan iki alacaklıya delâlet eder.
 
© 2010 Copyright - Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kullanmak, Yayınlamak ve Çoğaltmak Yasaktır.